Refinansiranje stambenih kredita - Stanovništvo | OTP banka
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Refinansiranje stambenih kredita

Refinansirajte stambene kredite drugih banaka kreditom naše Banke i tako smanjite kamatu i ratu. Varijabilna ili kombinovana kamatna stopa – na vama je izbor.

Vrste kredita za refinansiranje stambenih kredita

U svojoj ponudi naša Banka vam pruža mogućnost odabira izmedu dve vrste kamate

Bez inicijalnih troškova produžite rok otplate.

Zatvori

Osnovni uslovi i karakteristike kredita za refinansiranje stambenih kredita

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

 • Za kredit za refinasiranje sa kombinovanom kamatnom stopom

 • Za kredit za refinasiranje sa varijabilnom kamatnom stopom

 • Pitate se zbog čega je važno da osigurate svoj život tokom otplate stambenog kredita? Stambeni kredit je životni projekat. U proseku traje 15-20 godina. U slučaju nepredviđenih životnih okolnosti može da se dogodi da naslednici ne mogu da izmiruju rate po kreditu za stan koji je pod hipotekom. Kako bi porodica bila obezbeđena, bitno je da se osigurate. Osiguravajuća kuća će vratiti ostatak duga po kreditu i banka će obrisati hipoteku sa stana. Sve zavisi od vas.

Zatvori
Reprezentativni primer
Reprezentativni primer kredita za refinansiranje stambenih kredita sa kombinovanom kamatom bez učešća
Vrednost hipoteke 50.000 EUR
Iznos kredita40.000 EUR
Rok otplate30 godina
NKS na godišnjem nivou u prve 3 godine2,65%
Mesečna rata u prve 3 godine161 EUR
NKS na godišnjem nivou nakon prve 3 godine2,99% + tromesečni EURIBOR
Mesečna rata nakon prve 3 godine157 EUR
Naknada za puštanje kredita (0% od iznosa kredita)0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menica100 RSD
Trošak povlačenja Izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Osiguranje imovine na godišnjem nivou40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Procena nekretnine svake treće godine100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi upisa hipoteke20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 2,89%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i trškovi)59.292 EUR
EKS obračunat na dan 29.04.2021.

Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Pregledom kamata i naknada za kredite za fizička lica. Varijabilna kamata se usklađuje sa vrednošću 3M EURIBOR-a na kvartalnom nivou. Tromesečna vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera 29.04.2021. je iznosila -0,535. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

Da li imate dodatnih pitanja?

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Dodatne informacije za podnošenje zahteva za refinansiranje stambenih kredita

Podnosilac zahteva:

 • stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • prenos ličnih primanja na tekući račun u našoj Banci

Sredstva obezbeđenja kredita:

 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti
 • Vinkulirana polisa životnog osiguranja opciono na zahtev klijenta
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda ukoliko se hipoteka uspostavlja na neku drugu nekretninu
 • Hipoteka drugog reda ukoliko je hipoteka prvog reda već upisana u korist banke čiji se kredit refinansira
 •  Administrativna zabrana

U svakoj ekspozituri naše Banke možete uzeti osiguranje imovine i životno osiguranje i na taj način završiti sve brzo i na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbeđena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.

Spisak potrebne dokumentacije
Spisak dokumentacije za refinansiranje stambenih kredita

Podnesite zahtev preko naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore