Dinarski stambeni krediti - Stanovništvo | OTP banka
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Dinarski stambeni kredit

Podstanarsku kiriju zamenite ratom za sopstveni stan. Vaš krov nad glavom - vaša sloboda, bez potrebe za usklađivanjem sa kursom evra.

Karakteristike dinarskog stambenog kredita

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

 • Minimalno učešće od 10%  ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat.

 • Pitate se zbog čega je važno da osigurate svoj život tokom otplate stambenog kredita? Stambeni kredit je životni projekat. U proseku traje 15-20 godina. U slučaju nepredviđenih životnih okolnosti može da se dogodi da naslednici ne mogu da izmiruju rate po kreditu za stan koji je pod hipotekom. Kako bi porodica bila obezbeđena, bitno je da se osigurate. Osiguravajuća kuća će vratiti ostatak duga po kreditu i banka će obrisati hipoteku sa stana. Sve zavisi od vas.

Zatvori
Reprezentativni primer
Reprezentativni primer dinarskog stambenog kredita sa varijabilnom kamatom
Vrednost nekretnine5.000.000 RSD
Učešće klijenta1.000.000 RSD
Iznos kredita banke4.000.000 RSD
Rok otplate30 godina
NKS na godišnjem nivou 4,75% + šestomesečni BELIBOR
Mesečna rata 23.015 RSD
Naknada za puštanje kredita (0% od iznosa kredita)0 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menica100 RSD
Trošak povlačenja Izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Osiguranje imovine na godišnjem nivou40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Procena nekretnine svake treće godine100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi upisa hipoteke20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 6 ,12%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)8.576.274 RSD
EKS obračunat na dan 29.04.2021.

. Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope tromesečnog BELIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Pregledom kamata i naknada za kredite za fizička lica. U kalkulativnom primeru primenjena je vrednost tromesečnog BELIBOR-a na dan 29.04.2021 od 0,870%. Kamata se usklađuje sa vrednošću tromesečnog BELIBOR-a na kvartalnom nivou. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

Da li imate dodatnih pitanja?

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Dodatne informacije za podnošenje zahteva za dinarski stambeni kredit

Podnosilac zahteva:

 • stalni radni odnosu na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca
 • prenos ličnih primanja na tekući račun u našoj Banci

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti
 • Vinkulirana polisa životnog osiguranja opciono na zahtev klijenta
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
 • Administrativna zabrana

Dodatne povoljnosti 

U svakoj ekspozituri naše Banke možete uzeti osiguranje imovine i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbedena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.

Spisak potrebne dokumentacije
Spisak dokumentacije za dinarski stambeni kredit

Podnesite zahtev preko naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Kupovina stana u 6 koraka

Kupovina stana spada u neke od naših najvažnijih životnih odluka. Da vam ova "slatka muka" bude što lakša, a prikupljanje dokumentacije neosetnije, u 6 koraka doskočite procesu apliciranja za stambeni kredit i kupovine buduće nekretnine.

Saznaj više

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i vikednom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore