0800 23 23 22 Online banking

Masterata, tvoj partner za svaki dan!

Zašto je dobro da koristite Masteratu?

Zakoračite u novi svet kupovine! Koristite Masteratu i uživajte u kupovini sa nizom pogodnosti:

Prva rata dospeva na naplatu poslednjeg dana u mesecu u kome je transakcija izvršena a svaka naredna dospeva poslednjeg dana sledećeg meseca.

 • Plaćanje Masteratom na rate bez kamate i provizije moguće je za transakcije na POS aparatima naše Banke kod partnera sa kojima banka ima zaključen ugovor o saradnji.

 • Za bilo koje plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate). Detalje o ovim modelima otplate možete videti u nastavku ove stranice u sekciji Kako Masterata funkcioniše.

 • Sa Masteratom imate i mogućnost prevremene otplate svih rata.  Bez obzira da li ste kupovinu na rate obavili bez kamate u prodajnim objektima naših partnera ili u drugim prodavnicama uz 5% provizije, sve vaše rate možete prevremeno otplatiti putem e-banka i m-banka.

   

 • Ako želite prevremeno da otplatite revolving deo zaduženja na svojoj Masterata kartici, ne morate da dolazite u ekspozituru da to uradite! Sva svoja dugovanja možete prevremeno otplatiti putem e-banka i m-banka.

Zatvori

Ukoliko još uvek nemate Mastarata kreditnu karticu, popunite pristupnicu i pružićemo vam sve potrebne informacije o tome kako da do nje dođete.

Kako Masterata funkcioniše?

Tri modela otplate

1. Bez kamate i naknade u radnjama Masterata partnera, bez obzira na iznos

Kada Masterata kreditnu karticu koristite na našem POS terminalu kod trgovaca sa kojima imamo zaključen ugovor o saradnji, celokupan potrošeni iznos možete platiti na jednake rate, bez dodatnih troškova. Broj rata određujete sami i saopštavate ga trgovcu prilikom plaćanja. Broj rata može biti od 2 do najviše 24 u zavisnosti od Masterata partnera kod koga ste izvršili plaćanje. [1]

Spisak Masterata partnera kao i maksimalan broj rata na koji možete izdeliti svoju kupovinu u njihovim objektima pogledajte ovde.

Kod naših partnera (osim u slučaju online plaćanja), ukupan potrošeni iznos je u celosti oslobođen kamate i naknade!

Za bilo koje  plaćanje i podizanje gotivine Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate). Detalje o ovim modelima otplate možete videti na ovoj stranici Kako Masterata funkcioniše.

Reprezentativni primer plaćanje kod partnera banke Masterata kreditnom karticom
Iznos kupovine obavljen na 24 rate50.000 RSD
Iznos rate (50.000 dinara/24 rate)2.083,33 RSD
NKS na godišnjem nivou0%
Iznos naknade za podelu na rate0%
Trošak mesečnog održavanja kartice250 RSD
Ukupna mesečna uplata za model bez obračuna kamate (iznos rate + mesečno održavanje kartice)2.333,33 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kreditne kartice, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate (iznos kupovine + trošak mesečnog održavanja kartice + menica + osnovni izveštaj kreditnog biroa)56.296,00 RSD
EKS obračunat na dan20.10.2021.
2. Na rate bez kamate u zemlji i inostranstvu za plaćanja veća od 1.000 dinara

Ukoliko koristite karticu na POS terminalu ili bankomatu u inostranstvu ili u zemlji, kao i za online kupovinu,  kod trgovaca sa kojima nemamo zaključen ugovor o saradnji, potrošeni iznos veći od 1.000 dinara možete platiti na 3, 6 ili 12 rata, u skladu sa definisanom skalom u nastavku. Po ovom modelu se naplaćuje naknada u iznosu od 4% za transakcije podeljene na 2 do 6 rata ili 5% od potrošenog iznosa za transakcije podeljene na 12 rata, i takođe će biti podeljena na rate.

Broj rata u odnosu na iznos

 • 3 rate – transakcija u iznosu od 1.000 do 8.999 dinara
 • 6 rata – transakcija u iznosu od 9.000 do 29.999 dinara
 • 12 rata – transakcija u iznosu od 30.000 do 600.000 dinara (5.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti)

Za bilo koje plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate).

Reprezentativni primer plaćanja Masterata kreditnom karticom kod prodavaca koji nisu partneri i za online plaćanja u zemlji
Iznos kupovine obavljen na rate kod ne-partnera u zemlji50.000 RSD (3 rate)50.000 RSD (6 rata)50.000 RSD (12 rata)
Iznos rate16.666,67 RSD8333.334.167 RSD
NKS na godišnjem nivou0%0%0%
Iznos naknade za podelu na rate4% od iznosa transakcije (2.000 RSD)4 % od iznosa transakcije (2.000 RSD)5% od iznosa transakcije (2.500 rsd)
Trošak mesečnog održavanja kartice250 RSD250 RSD250 RSD
Ukupna mesečna uplata za model bez obračuna kamate (iznos rate + naknada podeljena na rate + mesečno održavanje kartice)17.583,33 RSD8916,66 RSD4625,33 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kreditne kartice, poznati u trenutku oglašavanja
Menica50 RSD50 RSD50 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246 RSD246 RSD246 RSD
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate (iznos kupovine + naknada za mesečno održavanje + iznos naknade za podelu na rate + menica + osnovni izveštaj kreditnog biroa)53.045,99 RSD53.795,96 RSD55.799,96 RSD
Reprezentativni primer izračunat na dan20.10.2021
3. Za iznose manje od 1.000 dinara - otplata po revolving modelu

Ukoliko karticu koristite za iznos manji od 1.000 dinara otplata će se vršiti po revolving modelu.

Reprezentativni primer revolving otplate Masterata kartice
Limit kartice100.000 RSD
Mesečni procenat otplate5% iznosa zaduženja
NKS na godišnjem nivou27%
EKS na godišnjem nivou 34,66%
Kamata12.906,91 RSD
Ukupan iznos naknada3.296,00 RSD
Ukupan iznos koji klijent placa tokom perioda otplate116.202,91 RSD
EKS obračunat na dan20.10.2021.

U obračun Efektivne kamatne stope (EKS) je uračunat: Nominalna kamatna stopa (NKS), trošak mesečnog odrzavanja kartice od 250 Rsd, trošak menice od 50 dinara i trošak Kreditnog biroa od 246 dinara koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja Masterata kreditne kartice. Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Naknade za odobrenje i korišćenje Masterata kreditne kartice
 1. Mesečno održavanje kartice: 250 dinara
 2. Izveštaj kreditnog biroa: 246 dinara
 3. Menica: 50 dinara
 4. Plaćanje roba i usluga u inostranstvu 5% za otplatu na jednake rate
 5. Kamata za revolving otplatu: 2,25% mesečno
 6. Podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu: 3% od iznosa transakcije (min. 300 RSD)
 7. Za bilo koje online plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate)
 8. Ako se dogodi da nemate dovoljno sredstava na računu za otplatu rate, ona automatski prelazi na revolving otplatu (datum dospeća rate 15. u mesecu)

Banka zadržava diskreciono pravo da odredi konačni limit kartice, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju. Limit je jedinstven za osnovnu i dodatnu karticu i određuje se u skladu sa kreditnom sposobnošću svakog klijenta.

Plaćanje Masteratom na rate bez kamate i provizije u svim Tempo i Maxi prodavnicama

U svim prodajnim objektima Tempo, Maxi, Tempo Express, Mini Maxi i Shop & Go, Maxi Online, moguće je koristiti kreditnu karticu i za plaćanje na 2 ili 3 jednake mesečne rate, bez kamate i dodatnih troškova. Prva rata dospeva danana naplatu poslednjeg dana u mesecu ukom je nastala transakcija a svaka sledeća poslednjeg dana narednog meseca.

Modeli otplate u Tempo i Maxi prodavnicama
 • Za plaćanje na 2 ili 3 rate bez kamate i provizije na transakcije, bez obzira na iznos troškova za kupljenu robu –obavezno je da korisnik na kasi naglasi da želi da iznos bude podeljen u 2 ili 3 rate. U periodu od 23:45 do 00:45 časova nije moguće obaviti transakciju na rate.
 • Ukoliko kupac robe, korisnik Masterata kartice, ne odabere broj rata na POS terminalu, ili ukoliko ne želi da plati u 2 ili 3 rate, plaćanje je moguće po modelu koji je i do tada važio. U tom slučaju, iznos kupovine će automatski biti podeljen na određen broj rata, maksimalno 6, u zavisnosti od visine iznosa, uz trošak provizije.

  Zatvori
  Izgubljena ili ukradena kartica

  U slučaju gubitka ili krađe kartice, u najkraćem mogućem roku obavestite Kontakt centar OTP banke pozivanjem sledećeg broja telefona: +38111 30 11 555

  Pozovite nas i vaša kartica će biti blokirana upravo tog trenutka.

  Da li imate pitanja?

  Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

  Pozovite nas

  Kontaktirajte nas pozivom na besplatan broj

  0800 34 34 35

  Popunite polja forme


   0/36

   0/36


   Vidi pravila

   Hvala što ste poslali upit naša
   sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore