Kredit za obrtna sredstva do 1.000.000 evra | OTP banka Srbija
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Kredit za obrtna sredstva do 1.000.000 evra

OTP banka vam nudi dinarski kredit za obrtna sredstva na 6 i 12 meseci bez valutnog rizika sa 100% fiksnom dinarskom ratom. Planirajte aktivnosti u svom gazdinstvu uz unapred poznate fiksne troškove za ceo period otplate kredita u dinarima.

Uslovi kreditiranja

  • u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja zahteva za kredit po srednjem kursu NBSa

Zatvori

Naknada za odobravanje

Može se platiti iz sredstava odobrenog kredita u dinarima

Zatvori

Odobravanje

Uz minimalnu proceduru i brz rok odobrenja, radovi mogu početi odmah!

Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje sa rokom otplate na 6 i 12 meseci
Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje sa rokom otplate na 6 meseci
Period otplate 6 meseci
Iznos kredita500. 000 RSD1.000. 000 RSD
NKS na godišnjem nivou0%0%
Šestomesečna rata500. 000 RSD1.000. 000 RSD
Naknada na ime obrade kredita (%)4%4%
Naknada na ime obrade kredita (Iznos )20. 000 RSD40. 000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika100 RSD100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
Taksa za poresko uverenje 640 RSD640 RSD
Mesečna naknada za vođenje računa 200 RSD200 RSD
EKS na godišnjem nivou 9.49% 8.96%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)522.386 RSD1.042.386 RSD
EKS obračunat na dan 10.05.2021.10.05.2021.

U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita (jednokratno od odobrenog kredita - za rok od 6 meseci,za rok od 12 meseci: naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa. Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje sa rokom otplate na 12 meseci
Period otplate 12 meseci
Iznos kredita500.000 RSD1.000.000 RSD
NKS na godišnjem nivou0%0%
Šestomesečna rata250.000 RSD500.000 RSD
Naknada na ime obrade kredita (%)6.5%6.5%
Naknada na ime obrade kredita (Iznos )32.500 RSD65.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika100 RSD100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
Taksa za poresko uverenje 640 RSD640 RSD
Mesečna naknada za vođenje računa 200 RSD200 RSD
EKS na godišnjem nivou 10.47% 9.93%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)522.386 RSD1.068.586RSD
EKS obračunat na dan 10.05.2021.10.05.2021.

U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita (jednokratno od odobrenog kredita - za rok od 6 meseci,za rok od 12 meseci: naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa. Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Referentna kamatna stopa NBS

Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.

Referentnim kamatnim stopama pristupite ovde

 

Da li imate dodatnih pitanja?

Odgovor možete očekivati radnim danima od 9 do 17 časova

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore