Brzi kredit za obrtna sredstva | OTP banka Srbija
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Brzi kredit za obrtna sredstva

Uzmite Brzi kredit za obrtna sredstva OTP banke - uz minimalnu proceduru i brz rok odobravanja, radovi mogu da počnu što pre!

Povoljnosti Brzog kredita za obrtna sredstva!

Zatvori

Osnovne karakteristike

Zatvori
Reprezentativni primeri otplate Brzog kredita u dinarima sa periodom otplate na 18 meseci
Iznos kredita500.000 RSD1.500.000 RSD
Period korišćenja kredita18 meseci18 meseci
NKS na godišnjem nivou3M BELIBOR + 6%3M BELIBOR + 6%
Tromesečna rata88.583 RSD265.748 RSD
Naknada na ime obrade kredita (%)1%1%
Naknada na ime obrade kredita (Iznos )5.000 RSD15.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika100 RSD100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
Taksa za poresko uverenje 640 RSD640 RSD
Mesečna naknada za vođenje računa 200 RSD200 RSD
EKS na godišnjem nivou 9.67% 8.90%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)541.283 RSD1.614.276 RSD

U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 11.05.2020. (1,07%). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou. U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno od odobrenog kredita , naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa. Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Troškovi koji padaju na teret korisnika Brzog kredita poznati u momentu oglašavanja i koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

  • Otvoren račun u OTP banci je uslov za dobijanje kredita. Za klijente koji su imali otvoren račun u OTP banci pre podnošenja zahteva za kredit, trošak vođenja računa/paketa računa neće biti uključen u

Zatvori
Referentna kamatna stopa NBS

Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.

Referentnim kamatnim stopama pristupite ovde

 

Da li imate dodatnih pitanja?

Odgovor možete očekivati radnim danima od 9 do 17 časova

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore