0800 23 23 22

Opšti uslovi poslovanja

Pozivamo vas da se upoznate sa opštim uslovima poslovanja OTP banke koji se primenjuju na odnose između vas kao korisnika finansijskih, platnih i ostalih usluga i Banke, bilo da ste preduzetnik, fizičko ili pravno lice.

Pogledajte opšte uslove poslovanja OTP banke

Opšti uslovi poslovanja
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA_u primeni od 15.07.2023
Platne usluge
Opšti uslovi poslovanja za platne usluge za pravna lica i preduzetnike_primena 30.10.2021.
Opšti uslovi poslovanja za platne usluge za fizička lica_u primeni od 15.07.2023
Direktni kanali
Posebni uslovi korišćenja direktnih kanala za fizička lica_primena  01.05.2022.
Posebni uslovi korišćenja direktnih kanala za pravna lica i preduzetnike_primena 05.08.2021
Posebni uslovi korišćenja direktnih kanala za fizička lica_primena  15.07.2023.
Kreditne kartice
Opšti uslovi poslovanja za izdavanje i korišćenje kreditnih kartica za pravna lica i preduzetnike_primena 05.08.2021
Opšti uslovi poslovanja za izdavanje i korišćenje kreditnih kartica_u primeni od 15.07.2023
Jednokratna platna transakcija
Opšti uslovi poslovanja za jednokratne platne transakcije_primena 30.04.2021.  
Trgovci – prihvatanje platnih instrumenata
Opšti uslovi poslovanja za prihvatanje platnih instrumenata na prodajnim mestima trgovaca_primena 30.04.2021
Liste reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom i informacije o usluzi promene platnog računa
Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za potrošače
Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za preduzetnike i pravna lica
Informacija za promenu platnog racuna.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore