0800 23 23 22

Opšti uslovi poslovanja

Pozivamo vas da se upoznate sa opštim uslovima poslovanja OTP banke koji se primenjuju na odnose između vas kao korisnika finansijskih, platnih i ostalih usluga i Banke, bilo da ste preduzetnik, fizičko ili pravno lice.

Pogledajte opšte uslove poslovanja OTP banke

Opšti uslovi poslovanja
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
Platne usluge
Opšti uslovi poslovanja za platne usluge za fizička lica_primena 30.10.2021.
Opšti uslovi poslovanja za platne usluge za pravna lica i preduzetnike_primena 30.10.2021.
Direktni kanali
Posebni uslovi korišćenja direktnih kanala za fizička lica_primena  01.05.2022.
Posebni uslovi korišćenja direktnih kanala za pravna lica i preduzetnike_primena 05.08.2021
Kreditne kartice
Opšti uslovi poslovanja za izdavanje i korišćenje kreditnih kartica za fizička lica_primena 05.08.2021
Opšti uslovi poslovanja za izdavanje i korišćenje kreditnih kartica za pravna lica i preduzetnike_primena 05.08.2021
Jednokratna platna transakcija
Opšti uslovi poslovanja za jednokratne platne transakcije_primena 30.04.2021.  
Trgovci – prihvatanje platnih instrumenata
Opšti uslovi poslovanja za prihvatanje platnih instrumenata na prodajnim mestima trgovaca_primena 30.04.2021
Liste reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom i informacije o usluzi promene platnog računa
Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za potrošače
Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za preduzetnike i pravna lica
Informacija za promenu platnog racuna.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore