0800 23 23 22

O nama

Banka koja razume vaše potrebe. Finansijska institucija koja prati zahteve tržišta. Timski igrač koji otvara nova poglavlja u digitalizaciji svojih usluga.

Nova OTP banka Srbija

Današnja OTP banka Srbija a.d. Novi Sad je počela je sa radom 05. maja 2021. godine, čime se okončao proces integracije OTP banke Srbija a.d. Beograd (bivše Societe Generale Srbija) i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad.

Najkompleksnija bankarska integracija ikad realizovana na ovim prostorima predstavlja strateški potez OTP Grupe sa ciljem da formira vodeću bankarsku instituciju u Srbiji. Nova banka predstavlja sinergiju najboljih rešenja dva velika bankarska brenda, kao i idealan spoj vrednosti, tradicije, tehničke naprednosti i vrhunskog korisničkog iskustva.

Kao rezultat uspešno sprovedene druge zaredom integracije u kratkom vremenskom periodu, kao i kontinuiranog rasta u redovnom poslovanju, formirana je banka koja je postala pojedinačno najveći kreditor na srpskom tržištu, i u segmentu poslovanja sa privredom i sa stanovništvom. Banka je takođe zadržala lidersku poziciju u uslugama lizinga, faktoringa i eccomerce tržišta.

Naša mreža od 155 ekspozitura (od kojih su dve OTP partner ekspoziture namenjene partnerima, investitorima, brokerima i trećim licima) u 91 gradu i 294 bankomata je među najvećima u našoj zemlji, čime želimo da zadržimo lični kontakt sa našim klijentima. Istovremeno smo usmereni na inovacije i digitalizaciju poslovanja koje omogućava klijentima nove pogodnosti sa fokusom na unapređenje digitalnog bankarstva i korisničkog iskustva.

Naša vizija je da OTP banka bude prepoznata kao šampion na srpskom tržištu u kreiranju iskustva klijenata kroz servis i inovativna rešenja.

Odgovornost je temelj poslovanja OTP banke u svim aspektima. Našu poslovnu strategiju temeljimo u značajnoj meri i na principima održivog poslovanja, kroz ostvarivanje balansa između ekonomskih, socijalnih i ekoloških uticaja i ciljeva.
OTP banka je ostala najveći sponzor i zvanična banka Olimpijskog komiteta Srbije i tokom 2020. i 2021. godine kada je bilo neizvesno održavanje Olimpijskih igara i uprkos neizvesnosti obnovila ugovor o sponzorstvu sa Olimpijskim komitetom Srbije u cilju apsolutne podrške našim najboljim Olimpijcima.

Sa Galerijom Matice srpske, jedne od najznačajnijih ustanova kulture u zemlji, negujemo saradnju kroz projekat „Odgovorno u kulturi“ i podržavamo brojne projekte posvećene digitalizaciji kulturnog nasleđa.

Jedno od ključnih strateških usmerenja je zelena tranzicija, odnosno posvećenost održivom poslovanju i ekološkim projektima o čemu svedoče brojne zelene inicijative koje smo pokrenuli. To potvrđujemo i kroz peti ciklus projekta „Generator Zero“ koji je posvećen podršci i nagrađivanju inovacionih projekata koji predstavljaju održiva rešenja sa realnim i merljivim uticajem na smanjenje karbonskog otiska, kao jednog od najvećih izazova današnjice.

Ponosni smo i na činjenicu da naša banka koristi isključivo zelenu energiju, što potvrđuje zeleni sertifikat EPS-a, dok naša centralna zgrada koristi sopstvene solarne panele.

U okviru OTP Grupe posluju i OTP Leasing Srbija, lider na tržištu lizinga u Srbiji po produkciji, kao i OTP Osiguranje koje pruža usluge životnog osiguranja preko OTP banke, kao zastupnika u osiguranju.

Osnovni podaci

Osnovni podaci o našoj banci

Saznaj više

Rukovodstvo

Upoznajte se sa rukovodećim timom OTP banke, timom koji svojim iskustvom i ekspertizom, nastoji da vam obezbedi sigurnu finansijsku budućnost i olakšano poslovanje.

Saznaj više

Organizacija banke

Pogledajte organizacionu šemu OTP banke, ljudi koji za vas u šest sektora i više od dvadeset odeljenja i pripadajućih timova misli o svakom aspektu vašeg poslovanja.

Saznaj više

Godišnji izveštaji

Podrobnije se informišite sa poslovanjem OTP banke, uvidom u objedinjene godišnje izveštaje.

Saznaj više

O grupi

Odlikuje nas timski rad, fokus na poboljšanje iskustava klijenata sa akcentom na usluge i savremene tehnološke inovacije, odnos zasnovan na poverenju i poštovanju i doprinos odgovornom i efikasnom poslovanju.

Saznaj više

Opšti uslovi poslovanja

Pozivamo vas da se upoznate sa opštim uslovima poslovanja OTP banke koji se primenjuju na odnose između vas kao korisnika finansijskih, platnih i ostalih usluga i banke, bilo da ste preduzetnik, fizičko ili pravno lice.

Saznaj više

Održivo poslovanje

Kroz poštovanje principa odživog poslovanja ostvarujemo balans između ekonomskih, socijalnih i ekoloških uticaja i ciljeva.

Saznaj više

Korporativna dokumenta

Upoznajte se sa korporativnim dokumentima OTP banke

Saznaj više

Magazin Finovacije

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore