0800 23 23 22 Online banking

Tarife

Tarifa naknada
Tarifa naknada i troškova – Sektor za poslove sa stanovištvom, Direkcija za mali biznis_primena 06.01.2023
Pregled kamatnih stopa
Pregled kamatnih stopa – depoziti – SB_primena od 24.02.2023
Tarifa kamatnih stopa i naknada Sektor za poslove sa stanovistvom Direkcija za mali biznis u primeni od 19.05.2023
Terminski plan
Terminski plan – vreme prijema i izvršenja platnih naloga – PL i PR_primena 15.03.2022
Pregled usluga i naknada
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Praktik
PUN – pravno lice i preduzetnik –  Biznis Prestiž
PUN – pravno lice i preduzetnik –  EUR tekući račun
PUN – pravno lice i preduzetnik –  RSD tekući račun
PUN – preduzetnik –  Sinhro

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore