0800 23 23 22 Online banking

Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

Karakteristike kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

Iskoristite kredit za finansiranje obrtnih sredstava i održavanje likvidnosti za finansiranje tekućih potreba, refinansirajte kredit koji imate u drugoj banci ili izvršite plaćanja ka inostranstvu.

Valute u kojima se kredit odobrava su EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj), RSD i u deviznom znaku ukoliko se plaćanje vrši prema inostranstvu.

Za preduzetnike, u skladu sa Instrukcijom NBS o refinansiranju kredita kod druge banke:
Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno-bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 • U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva.

 • Po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva za kredit

 • Po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva za kredit

 • Po srednjem kursu NBS na dan podnošenja zahteva za kredit

Zatvori
Reprezentativni primeri
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u dinarima
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u dinarima
Iznos kredita1.000.000 RSD
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou7,50%
Mesečna rata45.008 RSD
Naknada na ime obrade kredita (1%)*10.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika350 RSD
Menica vlasnika50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**450 RSD
EKS na godišnjem nivou 10,11 %
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.102.909 RSD
EKS obračunat na dan06.05.2021.

*Na ukupno odobreni iznos kredita **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u dinarima
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u dinarima
Iznos kredita1.000.000 RSD
Rok otplate36 meseca
NKS na godišnjem nivou*6 % + tromesečni BELIBOR
Mesečna rata30.823 RSD
Naknada na ime obrade kredita (1%)**10.000 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika350 RSD
Menica vlasnika50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***450 RSD
EKS na godišnjem nivou9,01 %
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)1.137.748 RSD
EKS obračunat na dan06.05.2021.

* Kamatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog BELIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamatna stopa se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne BELBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 06.05.2021. godine iznosila 0.87 % godišnje. **Na ukupno odobreni iznos kredita ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u evrima
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa fiksnom kamatom u evrima
Iznos kredita*10.000 EUR
Rok otplate24 meseca
NKS na godišnjem nivou6,15%
Mesečna rata444 EUR
Naknada na ime obrade kredita (1%)**100 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika350 RSD
Menica vlasnika50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***450 RSD
EKS na godišnjem nivou 8,46%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)10.863 EUR
EKS obračunat na dan06.05.2021.

* Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. **Na ukupno odobreni iznos kredita ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u evrima
Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti sa varijabilnom kamatom u evrima
Iznos kredita*10.000 EUR
Rok otplate36 meseca
NKS na godišnjem nivou**6,15 % + tromesečni EURIBOR
Mesečna rata303 EUR
Naknada na ime obrade kredita (1%)100 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Menica dužnika350 RSD
Menica vlasnika50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
Taksa za poresko uverenje640 RSD
Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***450 RSD
EKS na godišnjem nivou7,50 %
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)11.146 EUR
EKS obračunat na dan06.05.2021.

*Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. **K amatna stopa je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope – tromesečnog EURIBORA, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamatna stopa se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 06.05.2021. godine iznosila -0.531 % godišnje. ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit

Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene kursa

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Instant finansijska podrška i lako dostupna sredstva. Preporučuje se za održavanje tekuće likvidnosti.

Saznaj više

Biznis e-bank

Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore