0800 23 23 22 Online banking

Kratkoročna revolving kreditna linija

Revolving kreditna linija je namenjena finansiranju obrtnog kapitala, plaćanju ino-dobavljačima i održavanju tekuće likvidnosti.

Karakteristike kratkoročne revolving kreditne linije

Valute u kojima se linija odobrava su RSD i EUR, za plaćanje prema ino-dobavljačima.

  Zatvori
  Reprezentativni primeri za kratkoročne revolving kreditne linije
  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u dinarima
  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u dinarima
  Iznos revolving linije1.000.000 RSD
  Rok važenja revolving linije12 meseci
  NKS na godišnjem nivou8,65 %
  Naknada na ime obrade kredita (1%)*10.000 RSD
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika500 RSD
  Menica vlasnika50 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa**450 RSD
  EKS na godišnjem nivou 10,98%
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)***1.103.936 RSD
  EKS obračunat na dan06.05.2021.

  *Na ukupno odobreni iznos revolving kredita **Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit ***Ukupan iznos koji će korisnik kredita vratiti na kraju ugovornog perioda u slučaju da je revolving kredit korišćen u punom iznosu tokom perioda od 12 meseci

  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u evrima
  Reprezentativni primer kratkoročne revolving linije u evrima
  Iznos revolving linije*10.000 EUR
  Rok važenja revolving linije12 meseci
  NKS na godišnjem nivou7,50%
  Naknada na ime obrade kredita (1%)**100 EUR
  Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
  Menica dužnika500 RSD
  Menica vlasnika50 RSD
  Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
  Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
  Taksa za poresko uverenje640 RSD
  Mesečni trošak vođenja tekućeg računa***450 RSD
  EKS na godišnjem nivou 9,59%
  Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)****10.913 EUR
  EKS obračunat na dan06.05.2021.

  * Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. **Na ukupno odobreni iznos revolving kredita ***Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit ****Ukupan iznos koji će korisnik kredita vratiti na kraju ugovornog perioda u slučaju da je revolving kredit korišćen u punom iznosu tokom perioda od 12 meseci

  Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene kursa

  Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

  Da li imate dodatnih pitanja?

  Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

  Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti

  Kredit za obrtna sredstva odobrava se brzo uz minimalne instrumente obezbeđenja. Uštedite vreme i usmerite pažnju na bitne aspekte svog poslovanja.

  Saznaj više

  Biznis e-bank

  Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za isplate zarada zaposlenima.

  Saznaj više

  Popunite polja forme


   0/36

   0/36


   Vidi pravila

   Hvala što ste poslali upit naša
   sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

   Mapa ekspozitura

   Pronađite ekspozituru

   Online ekspozitura

   Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

   Saznaj više
   Vrati se gore