0800 23 23 22 Online banking

Working capital loans

RSD loan
Favourable interest rate
Quick approval period!

The advantages!

Take Quick working capital loans assets of OTP bank - with minimal procedure and quick period of approval, and your works may start as soon as possible!

  Close

  Useful information

  Terms of crediting

  Loan amount: up to RSD 1,500,000

  • Loan repayment period: up to 18 months  
  • Loan collateral: 2 blank promissory notes, no additional collateral!

   Close
   Interest rate

   Variable nominal interest rate

   • 3M BELIBOR + 6% p.a.
   • 3M BELIBOR as at 16.01.2020. equals 1.63% p.a.

    Close
    Representative examples of repayment of working capital loans with 18 months repayment period
    Representative examples of repayment of working capital loans with 18 months repayment period for 200.000
    Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
    Ukupan iznos investicije62.500 EUR
    Učešće12.500 EUR
    Iznos kredita*50.000 EUR
    Rok otplate120 meseci
    NKS na godišnjem nivou**4,95% + tromesečni EURIBOR
    Mesečna rata516 EUR
    Naknada na ime obrade kredita (1%)***500 EUR
    Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
    Menica dužnika250 RSD
    Menica vlasnika50 RSD
    Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
    Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
    Taksa za poresko uverenje640 RSD
    Mesečni trošak vođenja tekućeg računa****450 RSD
    Izdavanje lista nepokretnosti940 RSD
    Procena vrednosti nepokretnosti*****11.800 RSD
    Overa založne izjave7.200 RSD
    Upis hipoteke20.020 RSD
    Osiguranje nepokretnosti godišnje4.700 RSD
    EKS na godišnjem nivou 5,33%
    Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)64.027 EUR
    EKS obračunat na dan06.05.2021.

    * Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. **Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 06.05.2021. iznosila -0,532% godišnje. ***Na ukupno odobreni iznos kredita ****Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit *****Na svake tri godine se radi ponovna procena nepokretnosti

    Representative examples of repayment of working capital loans with 18 months repayment period for 500.000
    Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
    Ukupan iznos investicije62.500 EUR
    Učešće12.500 EUR
    Iznos kredita*50.000 EUR
    Rok otplate120 meseci
    NKS na godišnjem nivou**4,95% + tromesečni EURIBOR
    Mesečna rata516 EUR
    Naknada na ime obrade kredita (1%)***500 EUR
    Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
    Menica dužnika250 RSD
    Menica vlasnika50 RSD
    Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
    Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
    Taksa za poresko uverenje640 RSD
    Mesečni trošak vođenja tekućeg računa****450 RSD
    Izdavanje lista nepokretnosti940 RSD
    Procena vrednosti nepokretnosti*****11.800 RSD
    Overa založne izjave7.200 RSD
    Upis hipoteke20.020 RSD
    Osiguranje nepokretnosti godišnje4.700 RSD
    EKS na godišnjem nivou 5,33%
    Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)64.027 EUR
    EKS obračunat na dan06.05.2021.

    * Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. **Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 06.05.2021. iznosila -0,532% godišnje. ***Na ukupno odobreni iznos kredita ****Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit *****Na svake tri godine se radi ponovna procena nepokretnosti

    Representative examples of repayment of working capital loans with 18 months repayment period for 1.500.000
    Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
    Ukupan iznos investicije62.500 EUR
    Učešće12.500 EUR
    Iznos kredita*50.000 EUR
    Rok otplate120 meseci
    NKS na godišnjem nivou**4,95% + tromesečni EURIBOR
    Mesečna rata516 EUR
    Naknada na ime obrade kredita (1%)***500 EUR
    Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
    Menica dužnika250 RSD
    Menica vlasnika50 RSD
    Izveštaj Kreditnog biroa dužnika600 RSD za preduzetnike, 1440 RSD za pravna lica
    Izveštaj Kreditnog biroa vlasnika246 RSD
    Taksa za poresko uverenje640 RSD
    Mesečni trošak vođenja tekućeg računa****450 RSD
    Izdavanje lista nepokretnosti940 RSD
    Procena vrednosti nepokretnosti*****11.800 RSD
    Overa založne izjave7.200 RSD
    Upis hipoteke20.020 RSD
    Osiguranje nepokretnosti godišnje4.700 RSD
    EKS na godišnjem nivou 5,33%
    Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)64.027 EUR
    EKS obračunat na dan06.05.2021.

    * Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR usklađuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj. **Kamatna je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope - tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Varijabilna kamata se prilagođava svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope koja je na dan obračuna primera 06.05.2021. iznosila -0,532% godišnje. ***Na ukupno odobreni iznos kredita ****Ulazi u obračun EKSa za klijente koji su otvorili račun prilikom podnošenja zahteva za kredit *****Na svake tri godine se radi ponovna procena nepokretnosti

    NBS reference interest rate

    Current values of the NBS reference interest rate, as well as the values of BELIBOR and EURIBOR are updated on a daily level.

    Access our Bank’s calculator here

    Access the reference interest rates here

    Do you have any additional questions?

    Write to us via our online contact form, and we will contact you.

    Map of branch locations

    Find a branch

    Online branch

    A team of professional online bankers is at your disposal every working day from 8 am to 6 pm and on Saturday from 9 am to 1 pm.

    Find out more
    Back to top