0800 23 23 22
Datum : 15.09.2023 - 30.09.2023

Obaveštenje o primeni Odluke Narodne Banke Srbije o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima

Dobro je da znate da OTP banka intenzivno radi na pripremi za sprovođenje mera za korisnike stambenih kredita, u skladu sa  Odlukom Narodne banke Srbije.

Sve klijente koji ispunjavaju uslov za primenu privremenih mera ćemo obavestiti o primeni nove kamatne stope definisane Odlukom i to najkasnije 5 dana pre dospeća rate u oktobru mesecu.

 Sa svim detaljima Odluke možete se upoznati na internet prezentaciji Narodne banke Srbije https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/propisi/propisi-kpb/privremene_mere_stambeni_krediti.pdf

Odgovori NBS na najčešće postavljena pitanja u vezi sa Odlukom možete pogledati na linku
https://www.nbs.rs/sr_RS/scripts/showcontent/index.html?id=19214

Vaša OTP banka

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore